İlimizde Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi İl Belediyeleri Zabıta Müdürlükleri Çalıştayı Gerçekleştirildi.

06 Aralık 2019

  İlimizde Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi İl Belediyeleri Zabıta Müdürlükleri Çalıştayı Gerçekleştirildi.
 
 

  Ankara, İstanbul ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerindeki iyi uygulamaların tüm büyükşehir ve il belediye zabıtalarına yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan “Tüketicinin Korunması Faaliyetlerinin Yerel Yönetimlere Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında İl Belediyeleri Zabıta Müdürlükleri Çalıştayı” 3 Aralık 2019 tarihinde İlimizde düzenlendi.
Nevşehir Ticaret Borsası Konferans salonunda düzenlenen Çalıştay, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Aksaray, Niğde ve Karaman İlleri Zabıta ve Ticaret İl Müdürleri ile konuyla ilgili yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi.
 
  Toplantının açış konuşmasını Nevşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü Yaşar KARAASLAN’ın yapmasının ardından Çalıştay, Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet TAYGURT, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Oğuz ŞAHİN’in konuşmaları ve Genel Müdürlük Ticaret Uzmanı Erdem BİÇER’in sunumuyla devam etti.
 
  Söz konusu Proje ile "Tüketici Hakları Zabıta Amirliği"  birimin tüm Belediyelerde kurularak yaygınlaştırılması bu kapsamda da idarenin hizmet kalitesinin yanında tüketicilerin memnuniyetinin arttırılması, Türkiye genelinde tüketicilerimizin, esnafın, tacirin bilinçlendirilmesi, tüketicilerimizin daha etkin korunması ve sorunlarının çözümlenmesi hedeflenmektedir.