BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU HAKKINDA DUYURU

10 Ekim 2022

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ

 TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ  
 

İLANTicaret İl Müdürlüğümüzce, “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Nevşehir ilinde ikamet eden veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Nevşehir İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulacaktır.
 
BAŞVURU ŞARTLARI:
 
(1) Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
 
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine   karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

c) Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.

ç)  Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.

d) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve 17’nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde “Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri” şeklinde belirtilen belgelere sahip olmak.

e) Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.

f) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.

g) Başvuru yapılan İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan liste dışında başka bir listede kayıtlı olmamak.
 
 *** Hali hazırda Nevşehir Tüketici İl Hakem Heyeti Bilirkişi Sicil Listesinde kaydı bulunan kişilerin tekrar başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

BAŞVURU USULÜ:
 
Başvuru Yeri: Başvurular, https://nevsehir.ticaret.gov.tr/ internet adresinde yayımlanan bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sayfasından temini ile Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
  
Başvuru Tarihi: 
Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayıp 16 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra İl Müdürlüğümüze ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
 
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER:
 
Başvuru dilekçesine,

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

b) Adres ve iletişim bilgilerini gösteren belgeler ile başvuru yapılan İl Müdürlüğünün bulunduğu yer il sınırları içinde ikamet edildiğine ya da mesleki faaliyetin yürütüldüğüne dair yazılı beyan.

c) Adli sicil kaydı belgesi.

ç) Görev belgesi ile disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası alınmadığına veya sanat icrasından yasaklı durumda olunmadığına dair kayıtlı olunan meslek kuruluşu ya da çalışılan kurum veya kuruluştan alınan belge.

d) Bilirkişilik yapılacak alanda en az üç yıllık deneyime sahip olunduğunu gösteren belgeler.

e) Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri.

f) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olunduğuna dair son üç ay içinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi.

g) İki adet vesikalık fotoğraf.

ğ) Bilirkişilik temel eğitiminin tamamlandığına dair belgenin aslı ve örneği.

h) Banka hesabına ilişkin bilgilerin bildirildiği yazılı beyan.

 ı)  Bilirkişilere yapılacak olan tebligatların Hazine ve Maliye Bakanlığının e-tebligat altyapısı kullanılarak yapılabilmesi için varsa vergi dairesinden alınmış olan e-tebligat adresini gösteren belge veya e-tebligat adresini gösteren yazılı beyanların
 
eklenmesi gerekir.
 
   
İHTİYAÇ DUYULAN UZMANLIK ALANLARI: 
Ayakkabı Satıcısı/Tamircisi,
Bankacılık,
Bilişim, Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Programcısı,
Beyaz Eşya/DTM (buzdolabı, çamaşır makinesı, bulaşık makinesı, fırın vb.),
Bisiklet-Şarjlı Bisiklet, 
Çanta İmalatçısı,
Değerli Taş, Kuyumcu,Gümüş Eşya ve Takı,Takı Tasarımcısı, 
Deri Ürünleri,
Diğer Elektrikli/Motorlu Ürünler (jeneratör, akü, testere, matkap vb.),
Diş Hekimliği (diş tedavisi, implant, protez, ortodonti vb.) ,
Doktor-Plastik Cerrahi Estetik (burun estetiği, saç ekimi vb.),
​Doktor-Dermotoloji,
Elektrikli Küçük Ev Aletleri (elektrikli süpürge, su ısıtıcısı, blender, tost makinesi vb.),
Elektronik Aletler (cep telefonu, bilgisayar, tablet, televizyon, yazıcı, tarayıcı vb.)  
Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi,
Emlak Komisyoncusu, Eşya Değer Tespiti,
Fotoğraf Makinesi,
Gayrimenkul Değerleme,
Gıda Mühendisi,Unlu Şekerleme İmalat,
Giyim ve Tekstil,  Terzi, 
Güvenlik Sistemleri,
Güzellik Hizmeti-Kuaför,
Halı-Kilim,
Hesap Bilirkişisi (sosyal mali içtimai durum araştırması dahil),
Isıtma ve Havalandırma Cihazları (kombi, klima, şofben, elektrikli ısıtıcı vb.),
İnşaat-Konut (yapım, tamirat, tadilat),
Kişisel Sağlık Cihazları (işitme cihazı, tansiyon aleti vb. ), 
Makine Mühendisi,
Mobilya (hazır ürünler koltuk takımı gibi ölçü alınıp yapılan ürünler vb.),  Parke,
Motosiklet–Şarjlı Motosiklet
Optisyen,
Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv  (mekanik, motor, elektrik-elektronik, otomobil parçası, tamir, araç değer kaybı vb.)
Petrol ve Ürünleri,
Saat Satıcısı/Tamircisi,
Sıhhi Tesisat,
Sigortacılık, 
Telekomünikasyon,  
Yalıtım İzolasyon, Yangın, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alanları.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 
İhtiyaç duyulması halinde, başvurularda ve eklerinde sunulan bilgi ve belgelere ilişkin ilgili kurum veya kuruluşlardan bilgi istenebilir.

Yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru sahibinin bilirkişilik için gerekli nitelikleri taşımadığının anlaşılması ve istenen belgelerin verilen sürede tamamlanmamış olması halinde talep reddedilir.

Bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilir.
 
YEMİN:
 
Sicile ve listeye kabul edilenlerden, “Yemin” başlıklı “Bilirkişilik görevimi sadakat ve özenle, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsız ve objektif bir biçimde yerine getireceğime, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim.” şeklindeki ibareyi içeren yazılı, tarihli ve imzalı beyan alınır ve bilirkişinin sicildeki dosyasına eklenir.
 
LİSTELERİN İLANI:

Yemin beyanı alınan bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2022 tarihine kadar NevşehirTicaret İl Müdürlüğünün internet sayfasında, başvuru sahiplerinin ad ve soyadlarına yer verilerek tablo halinde yayımlanması suretiyle duyurulur.
Bu duyuru tebliğ yerine geçer.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.