! ! ! TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK! ! !

11 Aralık 2019

! ! ! TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK ! ! !

 
     05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde” ibaresi, 11/12/2019 tarih ve 30975 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “31.08.2020 tarihine kadar durumlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

   Tüm Tacir, Esnaf ve Sanatkârlarımıza DUYURULUR!

 
 Resmi Gazete İçin TIKLAYINIZ.