Kooperatif Genel Kurul Toplantıları 31/10/2020 Tarihine Kadar Ertelenmiştir

22 Eylül 2020

 Kooperatif Genel Kurul Toplantıları Ertelendi.


     Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının engellenmesi, kooperatif ortakları için riskin en aza indirilmesi ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçilmesi amacıyla, kooperatif genel kurul toplantıları 31/10/2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

     Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihi izleyen tarihten itibaren 3 ay içinde yapılacaktır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edecektir.