KOOPERATİFLERİN İNTİBAK İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

19 Nisan 2024

        7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na eklenen Geçici Madde 9; “Kooperatifler ve üst kuruluşları, anasözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorundadır. Anasözleşmelerini intibak ettirmeyen kooperatif ve üst kuruluşları dağılmış sayılır. hükmünü haizdir.


        Bu kapsamda, Bakanlığımız yetki alanında hali hazırda kurulu kooperatiflerin intibak işlemleri için 26 adet örnek anasözleşme hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yeni örnek anasözleşmeler 23/08/2022 tarihi itibariyle Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) ve Bakanlığımız internet sitesine yüklenmiştir.

        İntibak işlemi hukuki durumu faal olan kooperatifler tarafından gerçekleştirilecek olup, tasfiye halindeki kooperatifler genel kurullarında tasfiyeden dönüş kararı almadıkça; münfesih durumda olanlar faaliyetlerinin devam ettiği yönünde, terkin ve re ’sen terkin durumundaki kooperatifler ise kooperatifin ihyası yönünde mahkeme kararı getirmedikleri sürece intibak işlemi gerçekleştiremeyecektir.

        Kooperatiflerin anasözleşme intibaklarını 26 Ekim 2024 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bakanlığımız Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2022/4 sayılı Genelgesi ve İntibak Anasözleşmesi Hazırlanma Yönergesine aşağıdaki linklerden ulaşım sağlayabilirsiniz.

      

 

  • 2022/4 Sayılı " İntibak İşlemleri Genelgesi " için TIKLAYINIZ.
  • İntibak işlemine ilişkin "İntibak İşlemleri Yönergesi " için TIKLAYNIZ.