Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2022 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi

03 Ocak 2022

      Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2022 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi.
    
    6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme kavuşturulması amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.
 
     Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” 16 Aralık 2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
     Düzenlemeyle, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2022’den itibaren uygulanmak üzere, 2021 yılı için belirlenen yüzde 36,20’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.
 
Bu kapsamda, 2022 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

  • 10.280 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 10.280 Türk Lirası ile 15.430 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
              görevli olacaktır.

 
        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        Resmi gazete ilanı için lütfen TIKLAYINIZ...