Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet TAYGURT Kooperatifçilik Destek Programına İlişkin Açıklamalarda Bulundu

23 Temmuz 2020

    Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet TAYGURT, kooperatiflere destek verileceğini söyledi.
     Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret İl Müdürü Ahmet TAYGURT, “Bakanlığımız öncülüğünde, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla hazırlanan Kooperatifçilik Destek Projesi yürürlüğe girdi” dedi.
     Destek projesinin detayları hakkında bilgi veren TAYGURT, “İlk uygulama olarak; KOOP-DES programına kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. Program kapsamında, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak projelere ilişkin olarak, makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına ise projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verilecektir. Proje başvurularında hibeye esas proje tutarlarının azami sınırları mal alımlarında 200 bin, hizmet alımlarında 30 bin, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 30 bin TL'yi, iki personel için toplam 60 bin TL’yi geçmeyecektir. Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının, kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75’i, diğer bölgelerde yüzde 50’si, kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde yüzde 75’i, Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır. İlimizde kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Göreme Beldesi ve Hacıbektaş İlçesinde üretim istihdam faaliyetlerine devam eden 2 adet Kadın Kooperatifimize Koop-Des kapsamında destek sunmayı hedefliyoruz. Programa başvurular 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüğümüze yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.
 
Başvurular 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacak olup, kooperatifler tarafından proje konularına göre eksiksiz olarak doldurulan Proje Destek Formu, proje konusuna göre belirtilen belgeler ile birlikte kooperatif merkezinin bulunduğu ildeki Ticaret İl Müdürlüklerine teslim edilecektir. Ayrıntılı bilgi ve dokümanlar Bakanlığımızın https://www.ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des internet sitesinden temin edilecektir.