Tüketici Hakem Heyetlerinde Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi

02 Ocak 2020

NEVŞEHİR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLANÇOSU
 
31.12.2019 Tarihi İtibariyle Karara Bağlanmamış Dosya Sayısı:314
2019 Yılı Başvuru Sayısı:1504
2019 Yılı Karar Sayısı:1527
2019 Yılı Tüketici Lehine Karar Sayısı:904
2019 Yılı Tüketici Aleyhine Karar Sayısı:569
2019 Yılı Kararlarındaki Toplam Parasal Tutar: 1.456,470 TL
 
 
Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular için her yıl parasal sınırlar yeniden belirlenmektedir. Söz konusu parasal sınırlar, 2020 yılı itibariyle şu şekilde belirlenmiştir.
 
2020 yılında uygulanacak parasal sınırlar, 31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6502 sayılı Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ ile 10.390 TL olarak belirlenmiştir.
 
6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerimize başvurabilirsiniz.